Thi Online Trắc nghiệm Dãy số tự nhiên - Viết số tự nhiên trong hệ thập phân So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên (Nâng cao)

Trắc nghiệm Dãy số tự nhiên - Viết số tự nhiên trong hệ thập phân So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên (Nâng cao)

  • 997 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Số liền sau của số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số bằng 11 là ………..

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng hai chữ số bằng 11 là 92

Số liền sau số 92 là số 93.

Vậy số cần điền là: 93

Lưu ý : Hai số liền nhau thì hơn kém nhau 1 đơn vị


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Số liền trước số nhỏ nhất có 3 chữ số mà tổng 3 chữ số bằng 4  là  …………..

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Ta có:  4 = 1 + 0 + 3 = 1 + 1 + 2 

Nên số nhỏ nhất có 3 chữ số mà tổng ba chữ số bằng 4 là 103

Số liền trước số 103 là số 102.

Vậy số cần điền là: 102

Lưu ý : Hai số liền nhau thì hơn kém nhau 1 đơn vị


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm số tự nhiên x biết x là số có tận cùng là chữ số 0 và 1320 < x < 1339

Xem đáp án

Đáp án A

Ta thấy x là số có chữ số tận cùng là 0 thì x là số tròn chục.

Mà giữa số 1320 và 1339 chỉ có số tròn chục là 1330

Ta có: 1320 < 1330 < 1339

Vậy x là: 1330. Chọn A


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm số tự nhiên x biết x là số lẻ nhỏ nhất và  121 < x < 139

Xem đáp án

Đáp án A

Ta thấy

Giữa số 121 và số 139 có các số: 122; 123; ...; 138

Mà x là số lẻ nhỏ nhất nên x là 123

Ta có: 121 < 123 < 139

Vậy x là: 123. Chọn A


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Cho 4 chữ số khác nhau và trong đó có 1 chữ số bằng 0. Ta có thể lập được nhiều nhất …….. số có 4 chữ số khác nhau

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Vì 4 chữ số đã cho khác nhau mà trong đó có 1 chữ số bằng 0 và các số đều có 4 chữ số khác nhau nên ta có:

3 cách chọn chữ số hàng nghìn ( vì chữ số 0 không thể đứng ở hàng nghìn)

3 cách chọn chữ số hàng trăm

2 cách chọn chữ số hàng chục

1 cách chọn chữ số hàng đơn vị

Mỗi cách chọn cho ta đúng 1 số nên ta  lập được các số có 4 chữ số khác nhau  từ 4 chữ số khác nhau và trong đó có 1 chữ số bằng 0 là:  3 x 3 x 2 x 1 = 18 (số)

Vậy số cần điền là 18


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận