Trắc nghiệm Địa lí khu vực và quốc gia có đáp án (nhận biết)

  • 19466 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Miền Tây Trung Quốc là nơi có đặc điểm tự nhiên nào sau đây?

Xem đáp án

Miền Tây Trung Quốc là nơi có đặc điểm tự nhiên: nhiều hoang mạc và bán hoang mạc rộng lớn như Hoang mạc Tacla Macan, hoang mạc Alaxan... (sgk Địa lí 11 trang 87)

=> Chọn đáp án B


Câu 2:

Quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á không có vùng biển tiếp giáp với vùng biển nước ta?

Xem đáp án

Quốc gia trong khu vực Đông Nam Á không có vùng biên giáp vùng biên nước ta là Mianma (Atlat trang 4-5)

=> Chọn đáp án D


Câu 3:

Trung Quốc có diện tích lớn thứ mấy thế giới?

Xem đáp án

Trung Quốc có diện tích lớn thứ 4 thế giới (sau LB Nga, Ca-na-da và Hoa Kì) (sgk Địa lí 11 trang 86)

=> Chọn đáp án A


Câu 4:

Khu vực Đông Nam Á là nơi tiếp giáp giữa

Xem đáp án

Khu vực Đông Nam Á là nơi tiếp giáp giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương (sgk Địa lí 11 trang 98)

 

=> Chọn đáp án A


Câu 5:

Quần đảo Nhật Bản nằm trên đại dương nào?

Xem đáp án

Quần đảo Nhật Bản nằm trên Thái Bình Dương

=> Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận