Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 10: Quan niệm về đạo đức ( phần 1) có đáp án

  • 23066 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 17 phút

Câu 1:

Hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội được gọi là đạo đức.


Câu 2:

Hành động nào dưới đây thể hiện người có đạo đức?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Tự giác giúp đỡ người gặp nạn là hành động thể hiện người có đạo đức.


Câu 3:

Sự điều chỉnh hành vi của đạo đức mang tính chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Sự điều chỉnh hành vi của đạo đức mang tính chất tự nguyện.


Câu 4:

Biểu hiện nào dưới đây Tôn trọng pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Tôn trọng pháp luật là biểu hiện phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay.


Câu 5:

Vai trò nào dưới đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của xã hội?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Góp phần làm cho xã hội phát triển bền vững là vai trò của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của xã hội.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Thị Thanh Hoa

N

1 năm trước

Nguyễn Thị Loan

N

1 năm trước

Nhân Nguyễn

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
19:53 - 29/01/2022

tem