Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 11 (có đáp án): Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

  • 17807 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nghĩa vụ là trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu lợi ích của

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Nghĩa vụ là trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu lợi ích của cộng đồng.


Câu 2:

Phương án nào dưới đây là nghĩa vụ của những người làm kinh doanh?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Đóng thuế là nghĩa vụ của những người làm kinh doanh.


Câu 4:

Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây khi nói về nghĩa vụ của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải; Nam thanh niên phải đăng kí nghĩa vụ quân sự đúng khi nói về nghĩa vụ của công dân.


Câu 5:

Việc làm nào dưới đây trái với nghĩa vụ của thanh niên Việt Nam hiện nay?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Không giúp đỡ người bị nạn trái với nghĩa vụ của thanh niên Việt Nam hiện nay.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 tháng trước

Hồng Duyên Chu

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
21:40 - 29/01/2022

tem