Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 13: Công dân với cộng đồng ( phần 1) có đáp án

  • 9165 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Toàn thể những người cùng chung sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt được gọi là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Toàn thể những người cùng chung sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khói trong sinh hoạt được gọi là cộng đồng.


Câu 2:

Tập thể nào dưới đây không phải là cộng đồng?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Tổ học tập không phải là cộng đồng.


Câu 3:

Cộng đồng là hình thức thể hiện các mối liên hệ và quan hệ xã hội của chủ thế nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Cộng đồng là hình thức thể hiện các mối liên hệ và quan hệ xã hội của con người.


Câu 4:

Mỗi người là một thành viên, một tế bào của

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Mỗi người là một thành viên, một tế bào của cộng đồng.


Câu 5:

Cá nhân có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ mà cộng đồng giao phó, tuân thủ những quy đinh, những nguyên tắc của

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Cá nhân có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ mà cộng đồng giao phó, tuân thủ những quy đinh, những nguyên tắc của cộng đồng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

I

1 năm trước

Idol'z Cute'z

Bình luận


Bình luận

Huệ Tâm Lê Quang
09:07 - 27/05/2020

có nhiều câu đáp án và chữa bài trực tiếp trên câu hỏi không giống nhau. có câu e trả lời đúng giống với đáp án vẫn bị đánh sai

Nguyễn Thị Bảo Trân
23:40 - 31/03/2021

phải là câu B. Cá nhân có trách nhiệm thực hiện nhận nhiệm vụ mà cộng đồng giao phó, tuân thủ những quy định, những nguyên tắc của cộng đồng.

Trung Tran
16:26 - 14/05/2021

ừ đr