Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 14 (có đáp án): Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

  • 4831 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 22 phút

Câu 1:

Lòng yêu nước là tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình để

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Lòng yêu nước là tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình để phục vụ lợi ích của Tổ quốc.


Câu 2:

 Tình cảm nào dưới đây là biểu hiện của lòng yêu nước?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Yêu quê hương đất nước là tình cảm biểu hiện của lòng yêu nước.


Câu 3:

Biểu hiện nào dưới đây không nói về lòng yêu nước?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Sinh sống, định cư tại nước ngoài không nói về lòng yêu nước.


Câu 4:

Phương án nào dưới đây là biểu hiện của lòng yêu nước? 

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Yêu quý bạn bè là biểu hiện của lòng yêu nước, tình cảm yêu thương với những người xung quanh ta.


Câu 5:

Biểu hiện nào dưới đây trái với lòng yêu nước?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Câu kết với bọn phản động để nói xấu nhà nước là biểu hiện trái với lòng yêu nước.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Thảo Nguyễn

Bình luận


Bình luận