Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triên của xã hội (phần 2) có đáp án

  • 8437 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 19 phút

Câu 1:

Hành động nào dưới đây là vì sự phát triển của con người?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Phủ xanh đất trống, đồi núi trọc là hành động vì sự phát triển của con người, các hành vi còn lại hủy diệt cuộc sống của con người.


Câu 2:

Chế độ xã hội nào dưới đây phát triển vì con người?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Chế độ xã hội chủ nghĩa phát triển vì con người, vì lợi ích và sự tự do, dân chủ của con người.


Câu 3:

Một xã hội phát triển vì con người phải là một xã hội mà ở đó con người được tạo điều kiện để

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Một xã hội phát triển vì con người phải là một xã hội mà ở đó con người được tạo điều kiện để phát triển toàn diện.


Câu 4:

Hành vi nào dưới đây gián tiếp hủy hoại cuộc sống của con người?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Hành vi đốt rừng làm nương rẫy gián tiếp hủy hoại cuộc sống của con người.


Câu 5:

Phương án nào dưới đây là mục đích của mọi sự tiến bộ xã hội?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Mục đích của mọi sự tiến bộ xã hội là sự phát triển toàn diện của con người.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Vân Anhh

V

7 tháng trước

Võ Hoàng Phúc

K

7 tháng trước

Khải Phan

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
15:39 - 02/01/2022

Tem