Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triên của xã hội (phần 1) có đáp án

  • 8433 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 18 phút

Câu 1:

Chủ thể nào dưới đây sáng tạo ra lịch sử xã hội loài người?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Chính con người sáng tạo ra lịch sử xã hội loài người.


Câu 2:

Lịch sử xã hội loài người được hình thành khi con người biết hoạt động nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Lịch sử xã hội loài người được hình thành khi con người biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động.


Câu 3:

Khẳng định nào dưới đây không đúng về vai trò chủ thể lịch sử của con người?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Con người chỉ phát triển khi xã hội phát triển không đúng về vai trò chủ thể lịch sử của con người.


Câu 4:

Chủ thể nào dưới đây sáng tạo nên các giá trị vật chất và tinh thần của xã hội?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị vật chất và tinh thần của xã hội.


Câu 5:

Việc chế tạo ra công cụ lao động giúp con người điều gì sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Việc chế tạo ra công cụ lao động giúp con người tự sáng tạo ra lịch sử của mình.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Vân Anhh

V

7 tháng trước

Võ Hoàng Phúc

K

7 tháng trước

Khải Phan

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
15:36 - 02/01/2022

Tem