Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 3 (có đáp án): Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (phần 2)

  • 17887 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Nhà nước đã vận dụng quy luật giá trị như thế nào vào nước ta?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Nhà nước đã vận dụng quy luật giá trị thông qua xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.


Câu 2:

Anh A đang sản xuất mũ vải nhưng giá thấp, bán chậm. Anh A đã chuyển sang sản xuất mũ bảo hiểm vì mặt hàng này giá cao, bán nhanh. Anh A đã vận dụng tác động nào dưới đây của quy luật giá trị?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Anh A đã vận dụng tác động điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa của quy luật giá trị.


Câu 3:

Để sản xuất ra một cái áo, thời gian lao động của anh A là 1 giờ, anh B là 2 giờ, anh C là 3 giờ. Trên thị trường, xã hội thừa nhận mua bán với thời gian là 2 giờ. Trong 3 người trên, ai thực hiện tốt quy luật giá trị?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Trong 3 người trên, anh A thực hiện tốt quy luật giá trị vì thời gian lao động cá biệt của anh A là 1 giờ thấp hơn thời gian xã hội thừa nhận là 2 giờ. Còn anh B đã thực hiện đúng quy luật giá trị, anh C vi phạm quy luật giá trị.


Câu 4:

Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.


Câu 5:

Quy luật giá trị được biểu hiện ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Quy luật giá trị được biểu hiện trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.


4

Đánh giá trung bình

60%

20%

20%

0%

0%

Nhận xét

p

2 năm trước

pham thu uyen

S

1 năm trước

Sophia

N

1 năm trước

Nguyễn Thanh

6 tháng trước

Như Ánh Phạm

A

5 tháng trước

Anhh Khoa'a

Bình luận


Bình luận

Hijulie
16:25 - 07/01/2022

câu 11 hình như sai đề ấy nhỉ

Dịch Phong
14:06 - 06/11/2022

câu 11 điều tiết lưu thông

Duy Nguyễn Hoàng
05:54 - 10/11/2022

Câu 11: Đáp án là câu B. Câu 11 phải là "điều tiết lưu thông".