Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 5 (có đáp án): Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (phần 1)

  • 16636 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định.


Câu 2:

Khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định, tương ứng với giá cả và thu nhập được gọi là

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định, tương ứng với giá cả và thu nhập được gọi là cầu.


Câu 3:

Biểu hiện nào dưới đây không phải là cung?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Rau sạch được các hộ gia đình trồng để ăn, không bán không phải là cung.


Câu 4:

Khi nhu cầu của người tiêu dùng về mặt hàng nào đó tăng cao thì người sản xuất sẽ làm theo phương án nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Khi nhu cầu của người tiêu dùng về mặt hàng nào đó tăng cao thì người sản xuất sẽ mở rộng sản xuất.


Câu 5:

Giả sử cung về ô tô trên thì trường là 30.000 chiếc, cầu về mặt hàng này là 20.000 chiếc, giả cả của mặt hàng này trên thị trường sẽ

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Giả sử cung về ô tô trên thì trường là 30.000 chiếc, cầu về mặt hàng này là 20.000 chiếc, giả cả của mặt hàng này trên thị trường sẽ giảm. Bởi vì:

Cung > cầu thì giá cả <giá trị.
Cung < cầu thì giá cả > giá trị.
Cung = cầu thì giá cả = giá trị.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

1 năm trước

Khải Phan

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Tuấn
08:59 - 30/12/2020

Cậu 4 đáp án bn

Hel Lo
11:48 - 04/01/2021

Nhiều lỗi wá

le huong
20:32 - 04/08/2021

Câu 9

Dịch Phong
05:51 - 21/11/2022

hay