Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 5 (có đáp án): Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (phần 2)

  • 5568 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Hiện nay trên thị trường giá thịt lợn rất cao. Theo em cung và giá cả có mối quan hệ như thế nào trong các trường hợp sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: hiện nay trên thị trường giá thịt lợn rất cao, lúc này xảy ra trường hợp giá cao thì cung tăng.


Câu 2:

Khi trên thị trường giá cả sữa bột giảm thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: khi trên thị trường giá cả sữa bột giảm thì xảy ra trường hợp cung giảm, cầu tăng.


Câu 3:

Khi trên thị trường giá cả thịt lợn tăng thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: khi trên thị trường giá cả thịt lợn tăng thì xảy ra trường hợp cung tăng, cầu giảm.


Câu 4:

Khi trên thị trường cung về gạo lớn hơn cầu thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: khi trên thị trường cung về gạo lớn hơn cầu thì xảy ra trường hợp giá gạo giảm.


Câu 5:

Khi trên thị trường cung về đường trắng nhỏ hơn cầu thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: khi trên thị trường cung về đường trắng nhỏ hơn cầu thì xảy ra trường hợp giá đường tăng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
06:06 - 21/11/2022

hây