Trắc nghiệm Hóa học 11 KNTT Ôn tập chương 2 có đáp án

  • 63 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Trong phản ứng:

Trong phản ứng: N2(g) + 3H2(g) st, t độ, p suy ra 2NH3(g). N2 thể hiện (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong phản ứng: Trong phản ứng: N2(g) + 3H2(g) st, t độ, p suy ra 2NH3(g). N2 thể hiện (ảnh 2) thể hiện tính oxi hóa, H2 thể hiện tính khử.


Câu 2:

Trong phản ứng tổng hợp ammonia:

N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g) \[{\Delta _r}H_{298}^o\] = - 92 kJ

Để tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp phải

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Để tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp phải giảm nhiệt độ vừa phải và tăng áp suất.


Câu 3:

Cho 9,916 lít N2 (đkc) tác dụng với 22,311 lít H2 (đkc), thu được 3,4 gam NH3. Hiệu suất của phản ứng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

\[{n_{{N_2}}} = \frac{{9,916}}{{24,79}} = 0,4(mol);{n_{{H_2}}} = \frac{{22,311}}{{24,79}} = 0,9(mol)\]; \[{n_{N{H_3}}} = \frac{{3,4}}{{17}} = 0,2(mol)\]

PTHH: N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g)

So sánh: \[\frac{{0,4}}{1} > \frac{{0,9}}{3}\]→ Hiệu suất tính theo số mol của H2

Theo PTHH: \[{n_{{H_2}}}\]phản ứng = \[\frac{3}{2}{n_{N{H_3}}} = \frac{3}{2}.0,2 = 0,3(mol)\]

Vậy \[H = \frac{{0,3}}{{0,9}}.100 = 33,3\% \]


Câu 4:

Phân tử ammonia có dạng hình học nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Phân tử ammonia có dạng chóp tam giác.


Câu 5:

Trong ammonia, nitrogen có số oxi hóa là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong ammonia\[\mathop N\limits^{ - 3} \mathop {{H_3}}\limits^{ + 1} \], nitrogen có số oxi hóa là – 3.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận