Trắc nghiệm: Lập dàn ý bài văn tự sự có đáp án

  • 422 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dòng nào sau đây nêu đúng yêu cầu của việc lập dàn ý cho bài văn tự sự?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 2:

Phần mở bài của dàn ý cho bài văn tự sự không nêu nội dung gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Các sự việc, chi tiết của câu chuyện được sắp xếp theo trình tự nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận