Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 25 (có đáp án): Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)

  • 3610 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 18 phút

Câu 1:

Chế độ phong kiến Việt Nam bắt đầu lâm vào khủng hoảng từ thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1….Trang…154...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 2:

Biểu hiện của mâu thuẫn xã hội ở Việt Nam giai đoạn thế kỉ XVIII - giữa thế kỉ XIX là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1….Trang…154...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Từ đầu thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX, nền kinh tế tiểu nông của Việt Nam bị cản trở phát triển  vì

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1….Trang…154...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Để nền kinh tế hàng hóa và thị trường dân tộc phát triển, yêu cầu đặt ra là gì?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1….Trang…154...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Giữa thế kỉ XIX, khi chế độ phong kiến Việt Nam đang trong tình trạng khủng hoảng thì ở bên ngoài xuất hiện nguy cơ gì đe dọa nền độc lập của nước ta?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1….Trang…154...SGK Lịch sử 11 cơ bản


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Ly Khánh
14:12 - 26/06/2020

Giải thích vì sao chế độ phong kiến vn lâm vào khoảng thời gian nào