Trắc nghiệm Lịch sử 7 CTST Bài 13. Vương quốc Lào có đáp án

  • 887 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trước khi vương quốc Lan Xang ra đời, trên lãnh thổ vương quốc có những tộc người nào sinh sống?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trên địa bàn của Vương quốc các bộ tộc Lào ngày nay, từ xa xưa đã có người Lào Thơng sinh sống. Họ chính là chủ nhân của nền văn hóa cánh đồng Chum. Thế kỉ XIII, một nhóm người nói tiếng Thái đến định cư ở những vùng đồng bằng ven sông Mê Công, sinh sống hòa hợp với người Lào Thơng. Họ được gọi là người Lào Lùm (SGK - Trang 48).


Câu 2:

Vị vua đã có công thống nhất các bộ tộc Lào, lập ra vương quốc Lan Xang là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Năm 1353, một tộc trưởng tên là Pha Ngừm đã tập hợp và thống nhất các bộ tộc Lào, đặt tên nước là Lan Xang (Triệu Voi) (SGK - Trang 49)


Câu 3:

Vương quốc Lan Xang đạt đến sự phát triển thịnh vượng trong thời gian từ

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vương quốc Lào từng bước phát triển và đạt đến sự thịnh vượng trong các thế kỉ XVI - XVII (SGK - Trang 49)


Câu 4:

Đơn vị hành chính cấp địa phương của vương quốc Lan Xang là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vương quốc Lan Xang được chia thành các mường, có các quan đứng đầu,.. (SGK - Trang 49)


Câu 5:

Tôn giáo nào có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn hóa, xã hội Lào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Phật giáo là cơ sở để thống nhất các bộ tộc Lào, có ảnh hưởng lớn đến đời sống văn hóa, xã hội của Lào (SGK -Trang 50)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận