Trắc nghiệm Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm có đáp án (Thông hiểu)

  • 1404 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Al có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm X (không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm

Xem đáp án

Đáp án B

nFe3O4 = 1 mol => nAl = 3 mol

PTHH:

3Fe3O4   + 8Al  9Fe + 4Al2O3 1                  83           3                      43

=> sau phản ứng Al còn dư, hỗn hợp thu được gồm Al, Fe, Al2O3


Câu 2:

Cho Al vào dung dịch X thấy sinh ra khí B có tỉ khối so với H2 nhỏ hơn 14. Dung dịch X có thể là

Xem đáp án

Đáp án A

MB < 14 = 28

Al + H2SO4 loãng → H2 (thỏa mãn)

Al + HNO3 đặc, to → NO2 (loại)

Al + HNO3 loãng → N2 hoặc N2O hoặc NO tất cả khối lượng mol của chúng đều ≥ 28  không thỏa mãn

Al + H2SO4 đặc, to → SO2 (hoặc H2S) loại


Câu 3:

Nung nóng hỗn hợp Al và Fe2O3 (chỉ xảy ra phản ứng nhiệt nhôm đến hoàn toàn) thu được hỗn hợp X. Cho X tác dụng dung dịch NaOH thấy không có khí thoát ra. Thành phần X gồm :

Xem đáp án

Đáp án D

Phản ứng nhiệt nhôm:

2Al + Fe2O3 → Al2O3  + 2Fe

X tác dụng với dung dịch NaOH không sinh ra khí => trong X không chứa Al

=> Al không còn dư sau phản ứng

=> X gồm Al2O3, Fe và có thể có Fe2O


Câu 4:

Cho các phát biểu sau, số phát biểu sai là :

a, Các kim loại Na và Ba đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện.

b, Thạch cao nung dùng để sản xuất xi măng

c, Kim loại Cesi dùng để chế tạo tế bào quang điện

d, Al được dùng làm dây dẫn điện thay thế cho đồng vì nhôm dẫn điện tốt hơn.

Xem đáp án

Đáp án B

a, sai vì Các kim loại Na và Ba đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối

b, sai vì thạch cao sống dùng để sản xuất xi măng

d, sai vì Cu dẫn điện tốt hơn Al. Al được dùng làm dây dẫn điện thay thế cho đồng vì đồng đắt tiền và nặng hơn Al


2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Khánh Vinh

cc bo may hoc lop 9

Bình luận


Bình luận