Trắc nghiệm: Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự có đáp án

  • 434 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Thế nào là phương thức miêu tả?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 2:

Việc đưa yếu tố miêu tả và biểu cảm vào văn bản tự sự có tác dụng như thế nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 3:

Ý nào sau đây nêu đúng sự khác nhau giữa phương thức miêu tả, biểu cảm và yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn bản tự sự?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 5:

Đoạn văn trên nói về điều gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận