Trắc nghiệm Nguồn âm có đáp án (Thông hiểu)

  • 1651 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 51 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Âm thanh được tạo ra nhờ dao động

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Chuyển động như thế nào được gọi là dao động?

Xem đáp án

Chuyển động lặp đi lặp lại quanh một điểm là dao động

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Kéo căng sợi dây cao su. Dùng tay bật sợi dây cao su đó, ta nghe âm thanh. Nguồn âm đó là:

Xem đáp án

Ta có:

+  Nguồn âm là các vật phát ra âm

+  Khi phát ra âm, các vật đều dao động

⇒ Kéo căng sợi dây cao su. Dùng tay bật sợi dây cao su đó, ta nghe âm thanh.

Ở đây, sợi dây cao su dao động qua lại quanh vị trí cân bằng ⇒ nguồn âm là sợi dây cao su

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Khi thổi sáo ta nghe thấy âm thanh, nguồn âm đó là:

Xem đáp án

Ta có:

+  Nguồn âm là các vật phát ra âm

+  Khi phát ra âm, các vật đều dao động

⇒ Khi thổi sáo, cột không khí trong ống sáo dao động qua lại quanh vị trí cân bằng, tạo ra âm thanh ⇒ nguồn âm là cột không khí trong ống sáo

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Dùng búa gõ xuống mặt bàn, ta nghe âm thanh của mặt bàn. Khi đó:

Xem đáp án

Ta có:

+  Nguồn âm là các vật phát ra âm

+  Khi phát ra âm, các vật đều dao động

⇒ Khi dùng búa gõ xuống mặt bàn, ta nghe âm thanh của mặt bàn thì mặt bàn là nguồn dao động vì mặt bàn dao động rất nhanh và ta không thấy được

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận