Trắc nghiệm Nhôm và hợp chất của nhôm có đáp án (Nhận biết)

  • 2479 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nhôm ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn

Xem đáp án

Đáp án B

Cấu hình electron của Al: 1s22s22p63s23p1

=> Số hiệu nguyên tử 13, thuộc nhóm IIIA, chu kì 3


Câu 2:

Ở trạng thái cơ bản, số electron hóa trị của Al (Z = 13) là:

Xem đáp án

Đáp án D

Cấu hình e của Al: 1s22s22p63s23p1

=> Ở trạng thái cơ bản, số electron hóa trị của Al là 3


Câu 3:

Tính chất nào sau đây không phải của nhôm?

Xem đáp án

Đáp án B

B sai vì nhôm dẫn điện kém hơn đồng.


Câu 4:

Tính chất nào sau đây của nhôm là đúng ?

Xem đáp án

Đáp án C

Nhôm bị thụ động hóa với HNOđặc nguội và H2SO4 đặc nguội.


Câu 5:

Vì sao những vật bằng nhôm hàng ngày tiếp xúc với nước dù ở nhiệt độ nào cũng không xảy ra phản ứng ?

Xem đáp án

Đáp án B

Những vật bằng nhôm hàng ngày tiếp xúc với nước dù ở nhiệt độ nào cũng không xảy ra phản ứng vì trên bề mặt vật được phủ một lớp nhôm oxit mỏng, bền, ngăn cách vật với nước.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận