Trắc nghiệm Nhôm và hợp chất của nhôm có đáp án (Nhận biết)

  • 164 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Nhôm ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn

Xem đáp án

Đáp án B

Cấu hình electron của Al: 1s22s22p63s23p1

=> Số hiệu nguyên tử 13, thuộc nhóm IIIA, chu kì 3


Câu 2:

Ở trạng thái cơ bản, số electron hóa trị của Al (Z = 13) là:

Xem đáp án

Đáp án D

Cấu hình e của Al: 1s22s22p63s23p1

=> Ở trạng thái cơ bản, số electron hóa trị của Al là 3


Câu 3:

Tính chất nào sau đây không phải của nhôm?

Xem đáp án

Đáp án B

B sai vì nhôm dẫn điện kém hơn đồng.


Câu 4:

Tính chất nào sau đây của nhôm là đúng ?

Xem đáp án

Đáp án C

Nhôm bị thụ động hóa với HNOđặc nguội và H2SO4 đặc nguội.


Câu 5:

Vì sao những vật bằng nhôm hàng ngày tiếp xúc với nước dù ở nhiệt độ nào cũng không xảy ra phản ứng ?

Xem đáp án

Đáp án B

Những vật bằng nhôm hàng ngày tiếp xúc với nước dù ở nhiệt độ nào cũng không xảy ra phản ứng vì trên bề mặt vật được phủ một lớp nhôm oxit mỏng, bền, ngăn cách vật với nước.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận