Trắc nghiệm : Nỗi thương mình (trích Truyện Kiều) có đáp án

  • 345 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đoạn thơ được trích từ câu ... đến câu ... trong Truyện Kiều?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 2:

Đoạn thơ là lời của nhân vật nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Hình thức đối trong nội bộ các dòng thơ (bướm lả - ong lơi, cuộc say - trận cười, đầy tháng - suốt đêm, lá gió - cành chim, sớm đưa - tối tìm...) không có tác dụng gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Việc láy lại liên tiếp chữ sao trong đoạn thơ sau không có hiệu quả nghệ thuật gì?

Khi sao phong gấm rủ là,

Giờ sao tan tác như hoa giữa đường.

Mặt sao dày gió dạn sương,

Thân sao bướm chán ong chường bấy thân.

 

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 5:

Hai câu thơ Khi sao phong gấm rủ là/Giờ sao tan tác như hoa giữa đường không chỉ thể hiện một sự đối lập đau lòng và trớ trêu giữa hai quãng đời của Thúy Kiều mà còn thể hiện một ý rộng và khái quát hơn, đó là:

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận