Trắc nghiệm Phản xạ âm - Tiếng vang có đáp án (Vận dụng cao)

  • 1467 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Em phải đứng cách xa một vách núi ít nhất bao nhiêu để tại đó, em nghe được tiếng vang của tiếng nói của mình? Biết rằng vận tốc truyền âm của âm trong không khí là 340m/s.

Xem đáp án

Để có tiếng vang trong không khí, thì thời gian kể từ khi âm phát ra đến khi nhận được âm phản xạ tối thiểu phải bằng  giây, âm đi được một quãng đường là:

Vậy, để nghe được tiếng vang của tiếng nói của mình, phải đứng cách vách núi ít nhất:

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s. Trong các khoảng cách từ nguồn âm đến mặt chắn dưới đây, khoảng cách nào có tiếng vang?

Xem đáp án

Để có tiếng vang trong không khí, thì thời gian kể từ khi âm phát ra đến khi nhận được âm phản xạ tối thiểu phải bằng  giây, âm đi được một quãng đường là:

Vậy, để nghe được tiếng vang nguồn âm phải cách mặt chắn ít nhất: 

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Đứng trong một hành lang dài, cách một bức tường 10m, một học sinh gõ mạnh lên sàn nhà. Nếu vận tốc âm trong không khí là 340m/s thì sau bao lâu bạn học sinh đó nghe thấy tiếng vang?

Xem đáp án

Ta có:

Quãng đường mà âm truyền được là: s=2.10=20m (quãng đường âm truyền từ lúc bạn học sinh đó gõ mạnh lên sàn nhà ⇒ truyền đến tường ⇒ phản xạ lại bạn học sinh đó)

Thời gian bạn đó nghe thấy tiếng vang từ lúc gõ là: 

Đáp án cần chọn là: C

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận