Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 1 (có đáp án): Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

  • 15061 lượt thi

  • 67 câu hỏi

  • 70 phút

Câu 1:

Trước khi vào mạch gỗ của rễ, nước và chất khoáng hòa tan trong đất phải đi qua tế bào nào đầu tiên

Xem đáp án

Đáp án là C

Con đường vận chuyển nước và chất khoáng hòa tan: Đất → biểu bì (lông hút) → vỏ → Nội bì → trung trụ (mạch gỗ).

Nước và chất khoáng hòa tan trong đất phải đi qua tế bào lông hút trước


Câu 2:

Cơ quan chuyên hóa để hấp thụ nước ở thực vật ở cạn là

Xem đáp án

Đáp án là A

Thực vật ở cạn hút nước chủ yếu qua hệ thống lông hút


Câu 3:

Sự xâm nhập của nước vào tế bào lông hút theo cơ chế

Xem đáp án

Đáp án là B

Sự xâm nhập của nước vào tế bào lông hút theo cơ chế thẩm thấu


Câu 4:

Thực vật lấy nước chủ yếu bằng cơ chế

Xem đáp án

Đáp án là B

Thực vật lấy nước nhờ cơ chế thẩm thấu: nước di chuyển từ môi trường nhược trương (ít ion khoáng, nhiều nước) sang môi trường ưu trương (nhiều ion khoáng, ít nước)


Câu 5:

Nước xâm nhập vào tế bào lông hút theo cơ chế

Xem đáp án

Đáp án là D

Sự xâm nhập của nước vảo tế bào lông hút theo cơ chế: Thẩm thấu


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

2 năm trước

Quỳnh Phạm

Q

1 năm trước

Quyên Kim

Bình luận


Bình luận

Phương Phạm
22:06 - 19/12/2021

Câu 66 đáp án sai

Trần Thị Phương Thảo
14:29 - 28/11/2022

Câu 46: Đáp án là C

Trần Thủy Minh
08:41 - 20/12/2022

16a