Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 10 (có đáp án): Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

  • 3211 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điểm bù ánh sáng là cường độ ánh sáng mà ở đó, cường độ quang hợp

Xem đáp án

Đáp án là B

Điểm bù ánh sáng: là cường độ ánh sáng (tối thiểu) mà tại đó cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp


Câu 2:

Điểm bù ánh sáng là

Xem đáp án

Đáp án là B

Điểm bù ánh sáng là cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp = cường độ hô hấp


Câu 3:

Điểm bão hòa ánh sáng là cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt

Xem đáp án

Đáp án là A

Điểm bão hòa ánh sáng: là cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt cực đại


Câu 4:

Điểm bão hòa ánh sáng là

Xem đáp án

Đáp án là A

Điểm bão hòa ánh sáng là cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt cực đại


Câu 5:

Điểm bão hòa ánh sáng của quang hợp là

Xem đáp án

Đáp án là D

Điểm bão hoà ánh sáng là cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp đạt cực đại


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận