Trắc nghiệm Sinh bài 20 (có đáp án): Cân bằng nội bộ

  • 5588 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Cân bằng nội môi là

Xem đáp án

Đáp án là C

Cân bằng nội môi là sự duy trì sự ổn định các điều kiện lí hoá của môi trường trong cơ thể


Câu 2:

Cân bằng nội môi là

Xem đáp án

Đáp án là D

Cân bằng nội môi là duy trì sự ổn định của môi trường bên trong của cơ thể: VD: duy trì ổn đinh áp suất thẩm thấu, huyết áp, độ pH


Câu 3:

Cơ chế duy trì cân bằng nội môi diễn ra theo trật tự nào?

Xem đáp án

Đáp án là A

Bộ phận tiếp nhận kích thích Bộ phận điều khiển Bộ phận thực hiện Bộ phận tiếp nhận kích thích


Câu 4:

Cơ chế điều hòa cân bằng nội môi khi có sự kích thích của môi trường bên ngoài hoặc bên trong cơ thể diễn ra theo trình tự sau

Xem đáp án

Đáp án là A

Cơ chế điều hòa cân bằng nội môi khi có sự kích thích của môi trường bên ngoài hoặc bên trong cơ thể diễn ra theo trình tự sau: Thụ quan → Trung ương thần kinh, tuyến nội tiết → Bộ phận đáp ứng → Thụ quan


Câu 5:

Liên hệ ngược là

Xem đáp án

Đáp án là C

Môi trường trong sau khi trở về trạng thái cân bằng tác động ngược đến bộ phận tiếp nhận kích thích và truyền đến bộ phận điều khiển


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đức Minh

Bình luận


Bình luận