Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 3 (có đáp án): Thoát hơi nước

  • 9037 lượt thi

  • 54 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cơ quan thoát hơi nước của cây là:

Xem đáp án

Đáp án là B

Cơ quan thoát hơi nước chủ yếu của cây là lá


Câu 2:

Ở ngô, quá trình thoát hơi nước chủ yếu diễn ra ở cơ quan nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án là A

Ở ngô, quá trình thoát hơi nước chủ yếu diễn ra ở lá


Câu 3:

Quá trình thoát hơi nước qua lá giúp tạo:

Xem đáp án

Đáp án là C

Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ


Câu 4:

Vai trò quan trọng nhất của thoát hơi nước là gì ?

Xem đáp án

Đáp án là D

Vai trò quan trọng của thoát hơi nước là tạo động lực hút nước


Câu 5:

Vai trò quá trình thoát hơi nước của cây là :

Xem đáp án

Đáp án là B

Vai trò quá trình thoát hơi nước của cây là giúp cây vận chuyển nước, các chất từ rễ lên thân và lá


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

A

9 tháng trước

Anh Sad Boiz

Bình luận


Bình luận

Na Nguyễn
11:13 - 02/11/2022

Câu 2 B mà

Teka Naki
19:38 - 27/12/2022

Ảo à