Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 3 (có đáp án): Thoát hơi nước

  • 5055 lượt thi

  • 54 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cơ quan thoát hơi nước của cây là:

Xem đáp án

Đáp án là B

Cơ quan thoát hơi nước chủ yếu của cây là lá


Câu 2:

Ở ngô, quá trình thoát hơi nước chủ yếu diễn ra ở cơ quan nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án là A

Ở ngô, quá trình thoát hơi nước chủ yếu diễn ra ở lá


Câu 3:

Quá trình thoát hơi nước qua lá giúp tạo:

Xem đáp án

Đáp án là C

Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ


Câu 4:

Vai trò quan trọng nhất của thoát hơi nước là gì ?

Xem đáp án

Đáp án là D

Vai trò quan trọng của thoát hơi nước là tạo động lực hút nước


Câu 5:

Vai trò quá trình thoát hơi nước của cây là :

Xem đáp án

Đáp án là B

Vai trò quá trình thoát hơi nước của cây là giúp cây vận chuyển nước, các chất từ rễ lên thân và lá


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận