Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 9 (có đáp án): Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM (Phần 1)

  • 11123 lượt thi

  • 51 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng

Xem đáp án

Đáp án là B

Pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH


Câu 2:

Khái niệm pha sáng nào dưới đây của quá trình quang hợp là đầy đủ nhất?

Xem đáp án

Đáp án là B

Pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH


Câu 3:

Pha sáng của quá trình quang hợp là pha chuyển hoá năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong đâu?

Xem đáp án

Đáp án là B

Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được tích luỹ dưới dạng liên kết hoá học trong ATP và NADPH


Câu 4:

Pha sáng là gì?

Xem đáp án

Đáp án là B

Pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH


Câu 5:

Sản phẩm của pha sáng gồm

Xem đáp án

Đáp án là A

Sản phẩm của pha sáng gồm: ATP, NADPH VÀ O2


4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Ánh Ngọc

3 năm trước

Nguyễn Nguyên

K

1 năm trước

Khải Phan

N

1 năm trước

Nguyễn Thư

Bình luận


Bình luận

Hijulie
23:04 - 10/01/2022

câu 47 hơi mâu thuẫn với câu trước nhỉ? 47 phải là B chứ

Trúc Phương
21:49 - 06/11/2022

47 B mới đúng chứ mng