Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 1 (có đáp án): Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ (Phần 1)

  • 18967 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion muối khoáng chủ yếu qua?

Xem đáp án

Đáp án A

Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion muối khoáng chủ yếu qua miền lông hút (ảnh 1)

- Miền trưởng thành có chức năng dẫn truyền nước và muối khoáng do miền lông hút hấp thụ được.

- Miền lông hút chứa rất nhiều lông hút có chức năng hấp thụ nước và muối khoáng cho cây.

- Miền sinh trưởng chứa mô phân sinh đỉnh giúp sinh sản ra tế bào giúp rễ dài ra.

- Miền chóp rễ giúp che chở cho đầu rễ.


Câu 2:

Lông hút rất dễ gãy và sẽ tiêu biến ở môi trường?

Xem đáp án

Đáp án A

Ở rễ cây trên cạn, lông hút là bộ phận chịu trách nhiệm chính trong việc hấp thụ nước và ion khoáng. Rễ cây có số lượng lông hút khổng lồ giúp tăng bề mặt tiếp xúc giữa rễ và đất, giúp rễ hấp thụ nước và ion khoáng. Lông hút rất dễ gãy và sẽ tiêu biến ở môi trường quá ưu trương, quá axit (quá chua) hay thiếu ôxi.


Câu 3:

Sự xâm nhập của nước vào tế bào lông hút theo cơ chế?

Xem đáp án

Đáp án: A

Nước sẽ di chuyển từ trong đất - nơi có thế nước cao (nhược trương) vào tế bào lông hút – nơi có dịch bào ưu trương theo cơ chế thẩm thấu.


Câu 4:

 Sự hấp thụ ion khoáng thụ động của tế bào rễ cây phụ thuộc vào?

Xem đáp án

Đáp án: B

Vì là sự hấp thu thụ động nên sẽ dựa vào sự chênh lệch nồng độ ion (các ion sẽ đi từ nơi có nồng độ cao trong đất vào tế bào lông hút).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đỗ Minh Phương

N

1 năm trước

Nguyễn Nhi

L

8 tháng trước

Luna Nguyễn

B

7 tháng trước

Bảo Trâm

100 đỉm ạ

6 tháng trước

Phương Phạm

Bình luận


Bình luận