Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 1 (có đáp án): Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ (Phần 1)

  • 32111 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion muối khoáng chủ yếu qua?

Xem đáp án

Đáp án A

Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion muối khoáng chủ yếu qua miền lông hút (ảnh 1)

- Miền trưởng thành có chức năng dẫn truyền nước và muối khoáng do miền lông hút hấp thụ được.

- Miền lông hút chứa rất nhiều lông hút có chức năng hấp thụ nước và muối khoáng cho cây.

- Miền sinh trưởng chứa mô phân sinh đỉnh giúp sinh sản ra tế bào giúp rễ dài ra.

- Miền chóp rễ giúp che chở cho đầu rễ.


Câu 2:

Lông hút rất dễ gãy và sẽ tiêu biến ở môi trường?

Xem đáp án

Đáp án A

Ở rễ cây trên cạn, lông hút là bộ phận chịu trách nhiệm chính trong việc hấp thụ nước và ion khoáng. Rễ cây có số lượng lông hút khổng lồ giúp tăng bề mặt tiếp xúc giữa rễ và đất, giúp rễ hấp thụ nước và ion khoáng. Lông hút rất dễ gãy và sẽ tiêu biến ở môi trường quá ưu trương, quá axit (quá chua) hay thiếu ôxi.


Câu 3:

Sự xâm nhập của nước vào tế bào lông hút theo cơ chế?

Xem đáp án

Đáp án: A

Nước sẽ di chuyển từ trong đất - nơi có thế nước cao (nhược trương) vào tế bào lông hút – nơi có dịch bào ưu trương theo cơ chế thẩm thấu.


Câu 4:

 Sự hấp thụ ion khoáng thụ động của tế bào rễ cây phụ thuộc vào?

Xem đáp án

Đáp án: B

Vì là sự hấp thu thụ động nên sẽ dựa vào sự chênh lệch nồng độ ion (các ion sẽ đi từ nơi có nồng độ cao trong đất vào tế bào lông hút).


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Đỗ Minh Phương

N

3 năm trước

Nguyễn Nhi

L

2 năm trước

Luna Nguyễn

B

2 năm trước

Bảo Trâm

100 đỉm ạ

2 năm trước

Phương Phạm

N

1 năm trước

Nguyễn Trọng Nhân

đề hay
T

1 năm trước

Trinhh Trinhh

Tốt ạ
T

1 năm trước

Tien Nguyễn Thị Bảo

S

1 năm trước

Sỹ Khôi Hoàng

P

1 năm trước

Phan Bằng

Bình luận


Bình luận

43. Nguyễn Đinh Ý Vy 10A12 -Jocasta William
22:44 - 01/10/2022

Câu 7:
Trong các phát biểu sau:

(1) Lách vào kẽ đất hút nước và ion khoáng cho cây.

(2) Bám vào kẽ đất làm cho cây đứng vững chắc.

(3) Lách vào kẽ đất hở giúp cho rễ lấy được oxi để hô hấp.

(4) Tế bào kéo dài, lách vào các kẽ đất làm cho bộ rễ lan rộng.

Có bao nhiêu phát biểu đúng về vai trò của lông hút?
vì sao ko phải số (1) và (4) mà chỉ số 4 thôi vậy ạ?

Thế Bảo
19:44 - 25/10/2022

đáp án đúng là (1) còn mấy cái còn lại kiểu như vai trò của rễ hơn

43. Nguyễn Đinh Ý Vy 10A12 -Jocasta William
15:55 - 07/11/2022

ok cám ơn bạn nhiều

Quyên Đỗ
22:16 - 16/11/2022

Câu 7. Phát biểu đúng là (1) chứ

Lê Minh Trí
14:45 - 27/12/2022

Câu 7: Đáp án đúng là (1)

CừuVuiVẻr
21:34 - 06/11/2023

:vv