Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 10 (có đáp án): Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

  • 7968 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Điểm bù ánh sáng là cường độ ánh sáng mà ở đó, cường độ quang hợp?

Xem đáp án

Đáp án B

Điểm bù ánh sáng là cường độ ánh mà tại đó cường độ quang hợp cân bằng với cường độ hô hấp. Cây ưa bóng có điểm bù ánh sáng thấp hơn cây ưa sáng.


Câu 2:

Nếu cùng cường độ chiếu sáng thì ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp?

Xem đáp án

Đáp án C

- Diệp lục hấp thu được càng nhiều năng lượng ánh sáng thì hiệu quả quang hợp càng cao.

- Ánh sáng đỏ có bước sóng lớn (600 – 700nm) hơn ánh sáng xanh ( 420 – 470nm) nên khi cùng 1 cường độ chiếu sáng, số photon của ánh sáng đỏ sẽ lớn hơn, kích thích được nhiều diệp lục hơn và hiệu quả quang  hợp sẽ lớn hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.

Nếu cùng cường độ chiếu sáng thì ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp (ảnh 1)


Câu 3:

Điểm bão hòa ánh sáng là cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt?

Xem đáp án

Đáp án A

Điểm bão hòa ánh sáng là trị số ánh sáng mà từ đó cường độ quang hợp không tăng thêm dù cho ánh sáng tiếp tục tăng → Điểm bão hòa ánh sáng là cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt giá trị cực đại.


Câu 4:

Điểm bão hòa CO2 là nồng độ CO2 đạt?

Xem đáp án

Đáp án C

- Ban đầu, khi tăng nồng độ CO2, cường độ quang hợp tăng tỉ lệ thuận, sau đó, tăng chậm cho tới khi đến trị số bão hòa CO2. Vượt quá trị số bão hòa CO2, cường độ quang hợp giảm → Điểm bão hòa CO2 là trị số CO2 mà tại đó cường độ quang hợp đạt giá trị cao nhất.

- Điểm bão hòa CO2 biến đổi tùy thuộc vào cường độ chiếu sáng, nhiệt độ và các điều kiện khác.

Điểm bão hòa CO2 là nồng độ CO2 đạt tối đa để cường độ quang hợp đạt tối thiểu (ảnh 1)


Câu 5:

Nồng độ CO2 trong không khí thích hợp nhất đối với quá trình quang hợp là?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Nồng độ CO2 thấp nhất mà cây có thể quang hợp là 0,008 - 0,01 % và nồng độ thích hợp nhất là 0,03%


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

12 tháng trước

Khải Phan

Bình luận


Bình luận

Phương Phạm
07:22 - 21/12/2021

Ủa câu 9 ?

Huy Phạm
23:33 - 26/12/2022

Um :))