Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 12 (có đáp án): Hô hấp ở thực vật (Phần 1)

  • 4960 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Nơi diễn ra sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật là?

Xem đáp án

Đáp án A

Nơi diễn ra quá trình hô hấp mạnh nhất ở thực vật là rễ. Rễ có quá trình hô hấp mạnh để tạo ra nồng độ tan cao giúp cây có thể hấp thu được nước đồng thời có được năng lượng để thực hiện hấp thu chủ động các chất khoáng cần thiết.


Câu 2:

Giai đoạn đường phân diễn ra tại?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Hô hấp là quá trình?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Chu trình Crep diễn ra trong?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào?

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận