Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 12 (có đáp án): Hô hấp ở thực vật (Phần 2)

  • 7744 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Phân giải kị khí (lên men) từ axit piruvic tạo ra?

Xem đáp án

Đáp án B

Ở thực vật, phân giải kị khí (gồm đường phân và lên men) có thể xảy ra trong rễ cây khi bị ngập úng hay trong hạt ngâm vào nước hoặc trong các trường hợp cây ở điều kiện thiếu ôxi:

+ Đường phân xảy ra trong tế bào chất, đó là quá trình phân giải phân tử glucôzơ đến axit piruvic.

+ Lên men sẽ biến đổi axit piruvic thành rượu êtilic hoặc axit lactic.

Phân giải kị khí (lên men) từ axit piruvic tạo ra chỉ rượu etylic rượu etylic hoặc axit lactic (ảnh 1)


Câu 2:

Nhiệt độ tối đa cho hô hấp ở trong khoảng?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Hô hấp sáng xảy ra ở thực vật?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Kết thúc quá trình đường phân, từ 1 phân tử glucôzơ, tế bào thu được?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Điều không đúng với ý nghĩa của hệ số hô hấp )tỉ số giữa số phân tử CO2 thải ra và số phân tử O2 lấy vào khi hô hấp) là?

Xem đáp án

Đáp án: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hà Minh Phương

K

1 năm trước

Khánh Phạm Ngọc

Bình luận


Bình luận

Hoàng Quỳnh Châu
11:39 - 30/12/2022

em nghĩ 7B

Duy Nguyễn Hoàng
18:37 - 13/03/2023

Câu 7: B