Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 15 (có đáp án): Tiêu hóa ở động vật (Phần 2)

  • 8488 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Ở tiêu hóa nội bào, thức ăn được tiêu hóa ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Trong ống tiêu hóa của người, các cơ quan tiêu hóa được sắp theo thứ tự?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Trong ống tiêu hóa của giun đất, các cơ quan tiêu hóa được sắp theo thứ tự?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Phương án chú thích đúng cho các bộ phận ống tiêu hóa của chim là:

       

Xem đáp án

Đáp án: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

7 tháng trước

Khải Phan

Bình luận


Bình luận

Lê Hồng Yến
19:58 - 07/12/2022

cau 6 la baecd