Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 17 (có đáp án): Hô hấp ở động vật (Phần 3)

  • 8248 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Ở lưỡng cư, sự thông khí ở phổi nhờ?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Cá lên cạn sẽ bị chết trong thời gian ngắn vì?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Khi cá thở vào, diễn biến nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Khi cá thở ra: cửa miệng của cá đóng lại, thềm miệng nâng lên, nắp mang mở ra làm giảm thể tích khoang miệng, áp lực trong khoang miệng tăng lên có tác dụng đẩy nước từ khoang miệng đi qua mang. Ngay lúc đó, cửa miệng cá mở ra và thềm miệng hạ xuống làm cho nước lại tràn vào khoang miệng.

  • Thể tích khoang miệng giảm, áp suất tăng, nước tràn vào khoang miệng.

Câu 4:

Cá xương có thể lấy được hơn 80% lượng Ocủa nước đi qua mang vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Động vật có phổi không hô hấp được dưới nước vì?

Xem đáp án

Đáp án: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

9 tháng trước

Khải

Bình luận


Bình luận

Nhã Trần Tuấn
21:40 - 14/06/2020

9 sai đáp án rồi ad
ư

Diệu Linggg
19:37 - 20/01/2022

ủa, 9D đúng rùi mÀ

Lê Văn Vỹ
11:11 - 02/01/2023

A

Nguyễn Thư
23:46 - 29/03/2023

câu 3 sai đáp án hờ ta