Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 18 (có đáp án): Tuần hoàn máu (Phần 2)

  • 10695 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 2:

Ở hệ tuần hoàn kín, máu được phân phối trong cơ thể như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Điều không phải là ưu điểm của tuần hoàn kín so với tuần hoàn hở là?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ diễn ra theo trật tự?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Trong hệ tuần hoàn kín?

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Linh
19:39 - 19/03/2023

câu 4 là A mới đúng chứ ạ?