Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 19 (có đáp án): Tuần hoàn máu (Phần 2)

  • 9930 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Ở người già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não vì?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Ở mao mạch, máu chảy chậm hơn ở động mạch vì?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Trong hệ mạch, máu vận chuyền nhờ?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Sự va đẩy của các tế bào máu

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Trong hệ mạch, huyết áp giảm dần từ?

Xem đáp án

Không có đáp án đúng vì huyết áp giảm từ động mạch à tĩnh mạch à mao mạch rồi tăng từ tiểu tĩnh mạch đến tĩnh mạch.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Diệu Linggg

Bình luận


Bình luận

Kuro Kang
21:33 - 04/01/2022

Cau 4 bi loi

Charlotte Taam
12:06 - 08/05/2022

Câu 4: lỗi