Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 23 (có đáp án): Hướng động

  • 12193 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Đặc điểm cảm ứng ở thực vật là?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Hướng động là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Sự uốn cong ở cây là do?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Hai kiểu hướng động chính là?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Khi không có ánh sáng, cây non phát triển như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đức Minh

B

7 tháng trước

Bình Lê Thị Thanh

Bình luận


Bình luận

Văn Tuấn
11:03 - 17/12/2020

câu 10: đáp án là A

Phạm Nga
17:21 - 25/12/2020

câu 10 A