Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 26 (có đáp án): Cảm ứng ở động vật (Phần 2)

  • 9413 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 2:

Điều không đúng với đặc điểm của hệ thần kinh dạng chuỗi hạch là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới diễn ra theo trật tự ?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Hệ thần kinh của côn trùng gồm hạch đầu?

Xem đáp án

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận