Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 29 (có đáp án): Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

  • 6659 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi có bao miêlin “nhảy cóc” vì?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Trong điện thế hoạt động xảy ra giai đoạn tái phân cực vì?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Trong điện thế hoạt động xảy ra giai đoạn mất phân cực vì?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Điểm khác biệt của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin so với sợi trục không có bao miêlin là dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Trên sợi trục không có bao miêlin, xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác do?

Xem đáp án

Đáp án: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Truong Nguyen

Bình luận


Bình luận