Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 31 (có đáp án): Tập tính ở động vật (Phần 1)

  • 8486 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Cho các tập tính sau ở động vật:

(1) Sự di cư của cá hồi

(2) Báo săn mồi

(3) Nhện giăng tơ

(4) Vẹt nói được tiếng người

(5) Vỗ tay, cá nổi lên mặt nước tìm thức ăn

(6) Ếch đực kêu vào mùa sinh sản

(7) Xiếc chó làm toán

(8) Ve kêu vào mùa hè

Những tập tính nào là bẩm sinh? Những tập tính nào là học được?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Ve sầu kêu vào mùa hè oi ả, ếch đực kêu vào mùa sinh sản là tập tính?

Xem đáp án

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận