Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 31 (có đáp án): Tập tính ở động vật (Phần 2)

  • 5944 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Tập tính quen nhờn là tập tính động vật không trả lời khi kích thích?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

In vết là hình thức học tập mà?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Điều kiện hóa hành động là kiểu liên kết giữa?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Học ngầm là kiểu học không có ý thức, sau đó những điều đã học?

Xem đáp án

Đáp án: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

5 tháng trước

TEAM OP EDM

Bình luận


Bình luận