Trắc nghiệm SInh hoc 11 Bài 34 (có đáp án): Sinh trưởng ở thực vật (phần 2)

  • 10677 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Sinh trưởng ở thực vật là

Xem đáp án

Sinh trưởng ở thực vật là quá trình tăng lên về số lượng, khối lượng, kích thước tế bào làm cây lớn lên, tạo nên cơ quan sinh dưỡng rễ, thân, lá.

 

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Sinh trưởng ở thực vật là?

Xem đáp án

Sinh trưởng ở thực vật là quá trình tăng lên về số lượng, khối lượng, kích thước tế bào làm cây lớn lên, tạo nên cơ quan sinh dưỡng rễ, thân, lá.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cơ thể thực vật có thể lớn lên là do:

Xem đáp án

Lời giải:

Cơ sở tế bào học của hiện tượng sinh trưởng là sự nguyên phân của các tế bào mô phân sinh.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Mô phân sinh là:

Xem đáp án

Lời giải:

Mô phân sinh là nhóm các tế bào thực vật chưa phân hoá, duy trì được khả năng nguyên phân trong suốt đời sống của cây.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Mô phân sinh ở thực vật là

Xem đáp án

Lời giải:

Mô phân sinh ở thực vật là một nhóm các tế bào chưa phân hóa có khả năng nguyên phân.

Đáp án cần chọn là: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

2 năm trước

Linh Lan

H

1 năm trước

Hồng Oanh Võ

Bình luận


Bình luận

Bùi Ngọc Quý
23:57 - 31/03/2022

Câu 8 lặp lại câu hỏi của Câu 7

Diệu Linggg
10:30 - 19/05/2022

ăn gì khó tánh v má ?

Bùi Ngọc Quý
00:05 - 01/04/2022

Câu 34 trùng với Câu 33

Diệu Linggg
10:30 - 19/05/2022

thì kệ nó đi trời

Thịnh Trần
21:20 - 27/04/2022

Câu 16 đề ghi sai