Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 34 (có đáp án): Sinh trưởng ở thực vật

  • 16684 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Quan sát  mặt cắt ngang thân,  sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trong thân là?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Phát biểu đúng về mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng là?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Ở cây Hai lá mầm, tính từ ngọn đến rễ là các loại mô phân sinh theo thứ tự?

Xem đáp án

Đáp án: A


4

Đánh giá trung bình

60%

20%

20%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Ngô Thị Ngọc Huyền

1 năm trước

Đức Minh

1 năm trước

Đoàn Lê Xuyến

T

9 tháng trước

Thị Thanh Nhàn Trần

P

7 tháng trước

Phương Ngọc Bùi

Bình luận


Bình luận

Trần thu hiền
09:59 - 27/06/2020

Câu 5 sai chứ đâu phải đúng đâu

Trần thu hiền
10:00 - 27/06/2020

Chơi đồ quá lú à

Diệu Linggg
10:25 - 19/05/2022

cục súc z trời :))

kiriraya
14:00 - 22/02/2021

10 b

Bùi Ngọc Quý
23:55 - 31/03/2022

Câu 10: Đáp án ghi là B, nhưng chọn B thì hệ thống báo sai, hệ thống báo chọn A

Diệu Linggg
10:26 - 19/05/2022

ngộ

phong chuduc
09:49 - 23/04/2023

Câu 10: Đáp án là B