Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 36 (có đáp án): Phát triển ở thực vật có hoa (Phần 1)

  • 10600 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 1:

Phát triển ở thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kỳ sống của cá thể biểu hiện qua?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Phitôcrôm Pđx có tác dụng làm cho hạt nảy mầm? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Quang chu kỳ là?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Cây cà chua ra hoa khi đạt được đến lá thứ?

Xem đáp án

Đáp án: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Giang Vũ

1 năm trước

Đức Minh

Bình luận


Bình luận