Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 36 (có đáp án): Phát triển ở thực vật có hoa (Phần 2)

  • 9231 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Phitôcrôm là?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Phitôcrôm Pđ và Pđx Có mối liên hệ với nhau như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Tuổi của cây một năm được tính theo số?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Cây trung tính là cây ra hoa vào?

Xem đáp án

Đáp án: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đức Minh

Bình luận


Bình luận