Trắc nghiệm sinh học 11 Bài 38 (có đáp án): Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở

  • 7792 lượt thi

  • 51 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nhân tố bên trong quan trọng điều khiển sinh trưởng và phát triển của động vật là:

Xem đáp án

Lời giải:

Nhân tố bên trong điều khiển sinh trưởng và phát triển của động vật là nhân tố di truyền

Thức ăn, nhiệt độ, ánh sáng là các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát triển của động vật.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Những yếu tố nào sau đây là yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật?

Xem đáp án

Lời giải:

Nhân tố quan trọng nhất điều khiển sinh trưởng và phát triển của động vật là yếu tố di truyền, các hormone

Thức ăn, nhiệt độ, ánh sáng là các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát triển của động vật.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Sự sinh trưởng của động vật có xương sống được điều hòa bởi các hoocmôn là

Xem đáp án

Lời giải:

Động vật có xương sống được điều hòa bởi các hoocmôn: hoocmôn sinh trưởng, tizoxin, testosteron, estrogen.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Các hormone ảnh hưởng chủ yếu lên sự sinh trưởng của động vật có xương sống là

Xem đáp án

Lời giải:

Các hormone ảnh hưởng chủ yếu lên sự sinh trưởng của động vật có xương sống là tiroxin và GH (Hoocmon sinh trưởng)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Hormone sinh trưởng (GH) được sản sinh ra ở:

Xem đáp án

Lời giải:

GH được tiết ra bởi tuyến yên (thùy trước tuyến yên).

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đức Minh

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Văn Tài
09:08 - 02/05/2021

Câu 34 đáp án phải là B chứ

Hoang Truong Tan
15:34 - 23/03/2023

Câu 34: Đáp án là B