Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 38 (có đáp án): Các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng (Phần 1)

  • 8617 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Testosterone được sinh sản ra ở?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Nhân tố quan trọng quyết định sự sinh trưởng và phát triển của động vật là?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Ơstrogen được sinh ra ở ?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Ơstrogen có vai trò ?

Xem đáp án

Đáp án: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Minh Tài

tuyệt

1 năm trước

Đức Minh

Bình luận


Bình luận