Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 38 (có đáp án): Các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng (Phần 2)

  • 4347 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Hoocmôn sinh trưởng có vai trò?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Testosterone có vai trò kích thích?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Hậu quả đối với trẻ em khi thiếu tirôxin là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Thể vàng sản sinh ra hoocmôn?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Các loại hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật có xương sống là?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng là hoocmon sinh trưởng, tiroxin

Hoocmon ảnh hưởng đến phát triển là testosterone và ơstrogen.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 tháng trước

Đức Minh

Bình luận


Bình luận