Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

  • 5721 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Các nhân tố môi trường có ảnh hưởng rõ nhất vào giai đoạn nào trong quá trình phát sinh cá thể người?

Xem đáp án

Lời giải:

Ở người, các nhân tố môi trường ảnh hưởng rõ nhất vào giai đoạn phôi thai

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Giai đoạn nào trong quá trình phát sinh cá thể người chịu ảnh hưởng rõ nhất của các nhân tố môi trường?

Xem đáp án

Lời giải:

Các nhân tố môi trường ảnh hưởng rõ nhất vào giai đoạn phôi thai

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Ý nào không đúng với vai trò của thức ăn đối với sự sinh trưởng và phát triển của động vật?

Xem đáp án

Lời giải:

Thức ăn có vai trò cung cấp nguyên liệu cho sinh tổng hợp chất hữu cơ, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống, tạo nên các mô, cơ quan.

Thức ăn không làm tăng khả năng thích ứng với mọi điều kiện sống bất lợi của môi trường

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Nhân tố môi trường ảnh hưởng lớn nhất đến sinh trưởng và phát triển của động vật là:

Xem đáp án

Lời giải:

Thức ăn có vai trò cung cấp nguyên liệu cho sinh tổng hợp chất hữu cơ, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống, tạo nên các mô, cơ quan.

Thức ăn không làm tăng khả năng thích ứng với mọi điều kiện sống bất lợi của môi trường. Do đó nhân tố thức ăn ảnh hưởng lớn nhất đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Những con thỏ cái quá mập đôi khi không có khả năng sinh sản, điều giải thích hợp lý nhất là

Xem đáp án

Lời giải:

Những con thỏ cái quá mập đôi khi không có khả năng sinh sản chúng có thể bị rối loạn tiết hormone sinh dục.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Thao Thanh

Bình luận


Bình luận

Hijulie
11:25 - 05/05/2022

câu 19 đáp án lạ thé

Lg Bảo Ngọcc
21:06 - 23/04/2023

Ma túy hay rượu bia gì gộp chung là chất kích thích với gây nghiện á cậu

36. Hoàng Bình Quân
10:31 - 11/05/2023

lú vc