Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 42 (có đáp án): Sinh sản hữu tính ở thực vật (Phần 2)

  • 7351 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 1:

Điều không đúng khi nói về quả là?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Thụ tinh kép ở thực vật có hoa là sự kết hợp của?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Thụ phấn chéo là sự thụ phấn giữa?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Điều không đúng khi nói về hạt?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Trong quá trình thụ tinh của thực vật có hoa, bộ NST  của các nhân gồm nhân của giao tử là?

Xem đáp án

Đáp án: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Khánh Đặng Huỳnh Nhật

Bình luận


Bình luận