Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 44 (có đáp án): Sinh sản vô tính ở động vật

  • 6336 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Điều không đúng với sinh sản vô tính ở động vật là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Sinh sản vô tính ở động vật là?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Nguyên tắc của nhân bản vô tính là?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Hình thức sinh sản vô tính đơn giản nhất ở động vật là?

Xem đáp án

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Phạm Duy Thức
21:03 - 23/04/2023

Câu 6 C

wuhthna
19:40 - 06/05/2023

6C