Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 45 (có đáp án): Sinh sản hữu tính ở động vật

  • 6017 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Điều không đúng khi nói về hình thức thụ tinh ở động vật là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Sinh sản hữu tính ở động vật là?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Điều nào sau đây nói về hướng tiến hóa về sinh sản của động vật?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Bản chất của quá trình thụ tinh ở động vật là?

Xem đáp án

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Văn Tài
18:02 - 02/05/2021

câu 1 đáp án là B

wuhthna
19:51 - 06/05/2023

1B

01-Nguyễn Thị Thúy An-10A3
12:13 - 19/05/2023

Bịp zạy, 1B mà :v